Sponzoring

Sponzoring

01.03.2018

První ročník jsme zasponzorovali z vlastních prostředků a s přispěním obecního úřadu Uhlířská Lhota. Rádi přivítáme jakoukoliv pomoc - finanční , osobní , materiální. Akce je pořádaná pro širokou veřejnost všech věkových kategorií.